Sénégal marabagaw y'a jira ko sisan, muso kɔnɔmanw bɛ sɛ ka taa u boloci ni koronabolocifuraw ye

Sénégal marabagaw y'a jira ko sisan, muso kɔnɔmanw bɛ sɛ ka taa u  boloci ni koronabolocifuraw ye
Sénégal marabagaw y'a jira ko sisan, muso kɔnɔmanw bɛ sɛ ka taa u boloci ni koronabolocifuraw ye naitreetgrandir.com

Sénégal marabagaw y'a jira ko sisan, muso kɔnɔmanw bɛ sɛ ka taa u  boloci ni koronabolocifuraw ye. Kasɔrɔ fɔlɔ, olu sen tun t'o la. Wasa ka famuyali sɔrɔ a ko kan, an ye weele sama koronabana donbaga dɔ ma. A tɔgɔ ye, Pr Moussa SANOGO, dɔgɔtɔrɔ don, a bɛ sanfɛ kalandenw kalan jamana ni jamana cɛ.