Mali: san kelen fangadafiri kɔ, jamana in ka lakanda bɛ cogodi?

Ibrahim Boubacar Keita, Mali jamanakuntigi kɔrɔ.
Ibrahim Boubacar Keita, Mali jamanakuntigi kɔrɔ. AFP - LUDOVIC MARIN

Mali la, jamanaɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahim Boubacar KEITA ka fanga cili san kelen sɔrɔ hokumun kɔnɔ, an ka lasigiden Baba SANGARE ye kuma di lakandako dɔnbaga dɔw ma k’u fɛlaw dɔn Mali ka lakandako la san kelen in kɔnɔ.Olu ka fɔ la ko yɛlɛmaba ma ye.