Aw ka tɛnɛn don "Kuma bɛ aw bolo" jɛmukan babu falenna

Jɛmukan
Jɛmukan © @ RFI Mandenkan

An bɛna kuma, fanga dafiri walenw kan farafinna. I nafɔ, fanga dafiri wale min kɛra la Guinée, ka ɲɛsin Alpha CONDE ka fanga ma.Aw hakilina ye mun y'o ko kan ? Aw bɛ se k'aw fɛlaw bila kabini sisan an ka whatsapp sanfe, 00221 76 644 12 79.Maimouna ZERBO b'u faraɲɔgɔn kan.