La Guinèe, Kankan sigibagaw y'u fɛlaw fɔ Alpha CONDE ka fanga yɔgɔ-yɔgɔ kan kunu

Misali, Kankan dugu Guinée
Misali, Kankan dugu Guinée Wikimedia Commons/Maarten van der Bent

Kankan sigibagaw nunnu y'u ka fɛlaw fɔ, Mamadi Kaba ka kuma galamani na.An k'u lamɛn