Kunu, marifa mankanw de ye la Guinée jamanadenw lakunu ka bɔ sunɔgɔ la

Conakry
Conakry © AFP/Cellou Binani

Ka sababu kɛ, fanga tali yɛ sɔrɔsiw fɛ. Nin waati in na, fanga bɛ Colonel   Mamady Doumbouya n’a ka mɔgɔw bolo. Ka kɛɲɛ n’o ye, an ka barakɛɲɔgon Leila Mandé  y'a sen fa ka sɛ Medina Kii na, wasa ka la Guinekaw minnu bɛ sénégali, k'olu dala ɲiniga.