La Guinée Fanga dafiri kibaruya ma bali FNDC fanga sina politikiton na

Conakry
Conakry Carol Valade/RFI

Sékou Koundouno y'o tonden dɔ ye, a le ko wajibidon, Alpha Conde ka sarati sabana karabalen ka laban ni cogo in na. An ka jɛ ka yɛrɛ lamɛnSékou Koundouno ɲinigara Laurent Correau fɛ.