La Guinée fanga sinna, Cellou Dalein Diallo n'a ka fanga ɲiniton sɛwara nin fanga dafiri ye

Cellou Dalein Diallo.
Cellou Dalein Diallo. CELLOU BINANI / AFP

A y'a ɲini marabaga kuraw fɛ, u ka o bɛɛ kɛ, wasa donatɛmɛfanga bɛ se ka kɛ cogoɲumanan.Tenema DOUMBIA ka laseli.