La Guinée jamana la, Maraw ni kafow bɛna mara sorasiw fɛ

Conarky
Conarky AFP - CELLOU BINANI

Lieutenant Colonel Mamady Doumbouya ka fanga dafiri kɔ, a bɛ fɛɛrɛw ta la, wasa ka jamana mara. Fanga tadon wulafɛ, a y'o laselikɛ. Jamana kɔnɔ, u y'a daminɛ k'o kow waleya nin guvɛrɛnɛri ani prefɛ sigi ye. Abdoulaye OUATTARA b'o lase.