Cedeao Jamanaw ye lajɛrɛ kɛ, k'a filɛ ɲangili minnu kan ka bin la Guinée kan

CEDEAO
CEDEAO © CEDEAO

 Nin lajɛrɛ bɛ ka kɛra bɔlɔlɔ sanfɛ. Y'a n'o cɛ, sorasi minnu ye fanga dafiri in kɛ, sorasi tɔw y'a yira u la k'u b'u kɔ. Fanga dafirila nunnu yɛrɛ  fana ye dantigɛli dɔ kɛ bi,  k'u bɛna lajɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi nin Minisiri-kɔrɔw-danka Secretɛri Generow ye.  Fanta Condé ka laseli kabɔ Conakry.