La Guinée kasoladen caman labilara tile fila dɔrɔn sɔrasiw kɛlenkɔ ka Fanga ta

Conakry
Conakry AFP - CELLOU BINANI

Hali ni nisɔndiya boɲana kɔsɔbɛ fanga sinaw bolo, kumaɲɔgɔnya caman kɛra yani a ko ka se ka sabati. Sory IBRAHIM ka  ɲɛfɔliw