Sénégal jamana kɔnɔ, jago ko minisiri kun ye latigɛta balofɛn dɔw sɔngɔ kan dɔgɔkun tɛmɛnen na

Sugu
Sugu REUTERS - Valerie Baeriswyl

O sɔngɔw labatolendon wa suguw kɔnɔ ? Zié Koné y'i munu-munu Dakar sugu dɔw kɔnɔ, a bɛ ɲɛfɔlik’an ye.