Senegal faaba Dakar, a tilɛ fila ye nin ye  ji ko ka gɛlɛn

Ji ko gɛlɛya
Ji ko gɛlɛya CC0 Pixabay/ Susanne Jutzeler

Dugu in kin dɔw kɔnɔ, ji ko ka gɛlɛn i ko sanu ko. Tuman dɔw la,  i bɛ jamana den dɔw kunbɛn bidon b'u kuna o be ji ɲini na. An ka barakɛɲɔgon Leila Mandé munu-mubu na Almadie Dakar kin dɔ la.O yɔrɔla, a bɛ tilɛ  damadɔ bɔ ji tɛ yen.