Cedeao mɔgɔw bɛ ɲongonye la wasa ka kuma La Gine kunkankow kan

Cédéao
Cédéao DR

Farafinna tilebinyanfan jamanaw ka tɔn Cedeao, o mɔgɔw bɛ ɲongonye la wasa ka kuma La Gine kunkankow kan Mɔgɔw ma lɔn fɔlɔ ni CEDEAO  bɛna latigɛ nasugu jumɛn ta o kɔ, ka ɲɛsin la Gine ma fangadafiri ko la, ani Mali ma kalataw ko la. Leila Mandé ka laseli.