Mali la, politiki mɔgɔ dɔw fana teliyara k'u dantikɛ Etat islamique ɲɛmɔgɔ ka fagali kan

Misali, Bamako, Mali.
Misali, Bamako, Mali. AFP - ANNIE RISEMBERG

Ni dɔw y'u ka nisondiya jira ka kɛɲɛ ni wale in ye, dɔw kafɔ la, olu koni m'a famu Faransi ye bi kɔnɔ muna wasa ka kunnafoni in da kɛnɛ kan.An ka lasigiden André Traoré bɛ walawalali k'an ye ka bɔ bamako.