Lakanako donbaga Mamadou Sawadogo b'a hakilina fɔ  EIGS ɲɛmɔgɔba Abou Walid Al Sahraoui fagali kan

Jatigɛwalekɛlaw
Jatigɛwalekɛlaw ZUMA PRESS/MAXPPP

Faransi y’a wango tile fila in na, k’a ye Abou Walid Al Sahraoui faga, EIGS ɲɛmɔgɔba. Mamadou Sawadogo ye lakanako donbaga ye Burkina Faso. Ale fɛ, Al Sahraoui ka saya tɛ na jatigɛwalenw sɔnsɔri Sahel kɔnɔ. A ko binkaniw hakɛ bɛ se ka boɲa ka ta fɛ, i ko tajurusara. A y’o fɔ an ka lasigiden ka kuma galamani na Ouagadougou, San Evariste Barro.