Rwanda jamana na, Paul KAGAME ka fanga sina ŋana, Paul RUSESABAGINA, ka kiri kuncɛra

Kiriso
Kiriso © Captura de tela

Kigali faaba kiritigɛlaw y'a ɲangi. A masurunya mɔgɔw kɔni ye ɲangili in kɔn. U ko ni ye bagama ko de ye. Maïmouna SANOGO ka ɲɛfɔliw filɛ.