Mali Marabagaw bɛ k'u ka dusu tiɲɛ jira alisa Niger kɔkanko minisiri ka  jumadon datikɛlila RFI kan

Bamako
Bamako Photothek via Getty Images - Thomas Imo

Niger kɔkanko minisiri in tun y'a jira ko Mali Marabagaw kan ka teliya ka kalataw labɛn, ko wa ko Vagnère ko kuma ka dabila. Nouhoum Sarr ye Mali donatɛmɛfanga wasaden ye. Ale ka fɔla, ni kuma ni tɛ Niger ka kuma ye ka fɔ Mali ma. An ka Nouhoum Sarr yɛrɛ lamɛn.Nouhoum Sarr tun ɲinigalen bɛ Gaelle Laleix fɛ. A ka kuma kan bayɛlɛmana Zié KONE fɛ.