Tchad fana ye dantigɛli wɛrɛ kɛ kunu "Wagner" naali kola Mali ONU ka lajɛrɛ sen fɛ New York

ONU
ONU Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

ONU ka lajɛrɛ biwolofila ni wɔrɔnan bɛ senna halisa New York, Etats-Unis jamana kan. Dantigɛliw tɛ ka maada Russie kɛnyɛrɛye lakana jɛkulu Wagner naali kola Mali la. ONU, Faransi, Cedeao kɔ, Tchad fana ye dantigɛli wɛrɛ kɛ. Maïmouna Sanogo b'o walawala an ye.