Mali marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ, Choguel Kokalla Maïga ko, Fevrier kalataw bɛ se k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ

Mali donatɛmɛ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ, Choguel Kokalla Maïga.
Mali donatɛmɛ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ, Choguel Kokalla Maïga. © Capture d'écran France 24

RFI Faransi kan ni France 24 ye ɲinigali kɛnɛ min sigi nin Mali donatɛmɛ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye, Choguel Kokalla Maïga ye kunu New-York Etat-Unis jamana la.

Ganseli

A kumana kalata ko kan, a ko kalata minnu bolodalenlo Mali la Fevrier kalo nata, k'o bɛ se k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ. 

Choguel Kokalla Maïga ka o kuma ye Mali politiki môgôw dô bila ka jaabili kè kabi sisan. 

An k'o jaabiw mɛn André TRAORE fɛ ka bɛ Bamako.