Maliden caman bɔra kata u ka marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kunbɛn pankurun-jiginso la

Choguel Maïga, ONU, New York.
Choguel Maïga, ONU, New York. AFP - KENA BETANCUR

O kɛra ka kɛɲɛ n'a ka dɔgɔkun tɛmɛnen laseli ye diɲɛ tonba ONU Kɔnɔ Etats-Unis, New York. O laseli tun kɛra Mali lakanako de kan ani Faransi jɔyɔrɔ o kola. Laseli in diyara jamanaden caman ye,  u bɔra ka t'o jira. Baba Sangaré tun bɛ pankurun jigiso la Bamako. A ka laseli filɛ.