Mariam SANKARA '' Jalaki lanibɛ mɔgɔ minnu kan, olu ka Thomas Sankara fagabaga fɔ an ye ''

Nin ye Mariam Sankara, ja ye
Nin ye Mariam Sankara, ja ye © RFI

Halisa, ka kɛɲɛ ni Thomas SANKARA ka fagali  kiiri ye a furu muso Mariam SANKARA a fana kuma na. A tun ɲinigali kun bɛ   Rfi Kunafonidila   C. Boisbouvier fɛ