Mali: marabaajɛkulu k'u ma mɔgɔ ci ka taa sigikafɔ kɛ ni Amadou Kounfa ni Iyad Agali ye

Choguel Maiga, Mali donnatɛmɛfanga marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ.
Choguel Maiga, Mali donnatɛmɛfanga marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ. KENA BETANCUR AFP

Mali la, sigikafɔ bolodalen kuma fɔlen kɔ "haut conseil islamique du Mali" ni Amadou Kounfa ni Iyad Agali ye ye bɛn hokum kɔnɔ, jamana in donnatɛmɛfanga marabaajɛkulu k'o de tiɲɛ ye. Wa k'olu ma mɔgɔ ci o la fɔlɔ.Nka mɔgɔ dɔw fɛla de y'o' sogikafɔ ye bɛn seginni na Mali kɔnɔ.