Mali la, lakanabaliya tɔ bɛ ka gɛlɛya ka ta fɛ janko Mopti mara la

Bandiagara, Mali.
Bandiagara, Mali. AFP / FRANCOIS XAVIER MARIT

Bandiagara sɛrikili la kunu, donso mɔgɔ 5 fagara jatigɛwale fila senfɛ, Doura ni Kile duguw la.

Ganseli

Jatigɛwalekɛlaw ye tasuma bila suman marayɔrɔw la ani ka motow jenin.

An ka lasigiden ka bɔ Bamako André Traoré ka laseli filɛ.