Burkina Faso: Thomas SANKARA n'a nɔfɛmɔgɔw fagali kiri dabɔra kokura

Thomas Sankara, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ.
Thomas Sankara, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ. © DR

Thomas Sankara fagali kiri hokumu kɔnɔ, bɛnkan sɔrɔla seerew tɔgɔ n’u hakɛ kan. Minnu tɛ Burkina Faso, u n’u ka seereya di bɔlɔlɔ kan. Nin bɛɛ ye kiri in labɛnni sugu dɔ de ye y'ani a yɛrɛ yɛrɛ ka daminɛ.An ka mɛnikɛ an ka lasigiden fɛ Ouagadougou, San Evariste Barro.