Chine ni farafinna baraɲɔgɔnya lajɛrɛ tako 8nan kuncɛra kunu Dakar Sénégal faaba la

Kɔkanko minisiriw de ye talikɛ a hakilifalen labanna. 

Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall.
Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall. AFP - SEYLLOU
Ganseli

O ye fɔ ka ben kɛ layiduw, barabolow ni laɲiniw kan o minnu kan ka latigɛ san 2022 ni san 2024. 

Issouf ZERBO bɛ ɲafɔlikɛ an ye. 

An k'an hakilito a la : Farafinna n'a teri jamana in ka baraɲɔgɔnya lajɛrɛ tako 9nan bɛna latigɛ san 2024 Chine jamana yɛrɛ de kɔnɔ.