Benin jamana ɲɛmɔgɔ, Patrice talon y'a ka jɔrɔ yira bi ka kɛɲɛ ni jatigɛwale juguyali ye

Benin jamana ɲɛmɔgɔ, Patrice.
Benin jamana ɲɛmɔgɔ, Patrice. ISSOUF SANOGO / AFP

A ka layidukanw kɔ, k'a tɛna saratisabanan kɛ, Patrice talon y'a ka jɔrɔ yira bi ka kɛɲɛ ni jatigɛwaleko juguyali ye.

Ganseli

Wasa ka jatigɛwale in juguyali kɛlɛ, Benin jamana ɲɛmɔgɔ y'a sɛmɛntiya ko, a mɛna k'olu kɛlen bɛ ka fɛrɛ caman de bila senkan u ka dancɛw la. 

An ka Patrice Talon yɛrɛ lamɛn.

Patrice Talon ka kumakan nunu tara Hamadi Adamou de fɛ ka bɔ Cotonou. 

Seydou Aboubacar de y'u bayɛlɛmara.