Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi barɔ: «Diya mi bɛ gafɛ kalan na farafina sifinw bolo»

A jɛnsɛnna :

Ngnu ngnu kuma: «fɛn kumu nɛw nyagaminɛn duni ntɛsɛ ka mogo fasaya»,Ladili: Farakolonyɛnajɛ ko kɛ jugu bɛ kolo mi lasɛ sifinw ma,Logo kun hakili na: Sénégali donkilidalaw ka jɛkulu AMS (Association des Musiciens du Sénégal). Min de kan ka kɛ ka i hakɛw ni yorow tanga walasa i ka bara bɛsɛ ka kɛ a nyɛma.

© RFI/Coralie Pierret