Kan jumɛn bɛ yɛn?

Lokɔkun Hakilina nyuma: misi mara ku balo ka sɔrɔ ku féré

Kumakanw 30:00
Des bovins domestiques.
Des bovins domestiques. © Getty Images/Oxford Scientific/Richard Packwood

Lokɔkun Hakilina nyuma : misi mara ku balo ka sɔrɔ ku féré Mɔkɔ wélélé : Daouda COULOUBALY