Kan jumɛn bɛ yɛn?

Mady SACKO, A ka baara ye ka minen-ci nɔgɔya ka bɔ farajɛla ka na farafina

A jɛnsɛnna :

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Mady SACKO. A ka baara ye ka minen-ci nɔgɔya ka bɔ farajɛla ka na farafina.Bi ladilikan: samiya kɔlɔlɔ dɛmisseninw farigolo kanAn bɛna donkilidala min lamɛn: Maimouna SANKARE

Mady Sacko.
Mady Sacko. © RFI