Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi Baro: musomani fitininw ka furu-joona

Kumakanw 30:00
Mamadou Sow, Amnesty Sénégal.
Mamadou Sow, Amnesty Sénégal. © Sadio Doucouré

- Bi baro: sunguruninw ka tèliya furu. Bi baro bɛ talikɛ o de kan, an ka dunan yɛ Mamadou SOW ka bô Senegal – alè yè Amnesty Senegal banyumankèton nyèmogo- Bi ladilikan: Sunguruninw ka tèliya furu kɔlɔlɔ - An bɛna donkilidala min lakodon: VAN BAXY ka bô Mali.