Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi baro: Wolo-sɛbɛn sɔrɔli ko anka jamanaw la

Kumakanw 30:00
Bounama KANTE, adjoint au maire de Tambacounda au Sénégal.
Bounama KANTE, adjoint au maire de Tambacounda au Sénégal. © Bounama KANTE

Bi baro bɛ talikɛ o de kan, an ka dunan ye Bounama KANTE ka bô Senegal – ale ye Tamba dugu Maire Dankan ye