Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: "Balimaya" jɛkulu nyɛmɔgɔ Ndeye Cira Camara

A jɛnsɛnna :

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: "Balimaya de Niani", o jɛkulu nyɛmɔgɔ Ndeye Cira CAMARA de b’o d’anw ma.

Ndeye Cira CAMARA, présidente du GIE «Balimaya de Niani».
Ndeye Cira CAMARA, présidente du GIE «Balimaya de Niani». © Ndeye Cira CAMARA
Ganseli

- Bi ladilikan: furakɛli sira min tɔgɔyè "Pediatrie" o nafa demiseninw ma, Dr Boubacar TOGO ka bô Mali la, ale bèna o nyèfô anw ye

- An bɛna baarada min lakodon: Cherif Compagnie.