Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi baro bɛ taalikɛ «yɛrɛdon» kan. An ka mɔgɔ welelen ye Boubacar Salif Traoré, Afriglob nyɛmaa

Kumakanw 30:00
Boubacar Salif Traoré.
Boubacar Salif Traoré. @ Boubacar Salif Traoré

- Bobo Dioulasso kaw y’u fɛla fô kuma-kun in kan.- Lamɛnbaga saaba whatsapp sanfɛka bɔ Gabon, Côte d’Ivoire ani Mali la, olu fana ye u fɛla fɔ a kan. - Togodaw Kunkan: kuma di la Radio Yɛrɛdon ma, dugu la, jamana la.