Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilinan-nyuman : Amadou Alpha Bah, FABAST cakɛda nyɛɛmaa, Mali la

A jɛnsɛnna :

Camara Asco Traoré, Mande dugu sɛnɛkɛ-musow nyɛmaa kuman na u ka dugukolo-ko kan, nako-sɛn­ɛ fan fɛ.Ladilikan ye taalikɛ Coronavirus bana kan. Dr Charles Dara kuman na o kan.

Amadou Alpha Bah (à gauche).
Amadou Alpha Bah (à gauche). Amadou Alpha Bah
Ganseli

 

Amadou Alpha Bah.
Amadou Alpha Bah. Amadou Alpha Bah

 

  • Donkilidala lakodonen kɛra Burkina jamanaden, Dramane Dembélé ye.
Dramane Dembélé.
Dramane Dembélé. Afrisson