Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilinan-nyuman : Amadou Alpha Bah, FABAST cakɛda nyɛɛmaa, Mali la

Kumakanw 30:00
Amadou Alpha Bah (à gauche).
Amadou Alpha Bah (à gauche). Amadou Alpha Bah

Camara Asco Traoré, Mande dugu sɛnɛkɛ-musow nyɛmaa kuman na u ka dugukolo-ko kan, nako-sɛn­ɛ fan fɛ.Ladilikan ye taalikɛ Coronavirus bana kan. Dr Charles Dara kuman na o kan.