Kan jumɛn bɛ yɛn?

Gabriel Touré sɛgɛsɛgɛlikɛ-yɔrɔ nyɛmaa Mali la, Dr Almoustapha Maïga ye anw masala coronavirus bana kan

A jɛnsɛnna :

Baro ye taalikɛ Coronavirus bana kan. Dr Almoustapha Maïga ye nyɛfɔli kɛ bana kura in kan, Gabriel Touré sɛgɛsɛgɛlikɛ-yɔrɔ nyɛmaa don, Mali la.

Dr Almoustapha Maïga.
Dr Almoustapha Maïga. Dr Almoustapha Maïga
Ganseli
  • Lamɛnbaga 7, whatsapp sanfɛ, ka bɔ Mali, Côte d’Ivoire, Guinée, Burkina, ani Mauritanie ye u fɛla fɔ Coronavirus bana kan.
  • Togodaw Kunkan : kuma di la Radio Sangha nyɛmɔgɔ ma, Tambakara dugu la (Yelimané), Mali la.
  • Dokilidala lakodonen ye Toumani Diallo de ye ka bɔ Yanfolila, Mali la.