Kan jumɛn bɛ yɛn?

Coronavirus bana n’a kɔlɔlɔw sɔrɔ ni kalan-ko kan

A jɛnsɛnna :

Baro ye taalikɛ sɔrɔ-ko ni kalan-ko gɛlɛyaw kan coronavirus bana waati in. Kuman di la lamɛnbaga damadɔ ma nin baabu kan.

Mohamed Amara et Boubacar Salif Traoré.
Mohamed Amara et Boubacar Salif Traoré. Coll. personnelle/Mohamed Amara et Boubacar Salif Traoré
Ganseli
  • Sénégal donkilidalaw Ngaka Blindé, Titi, Fata, Awadi, Dame Sene…ka donkili kura COVID-19 (coronavirus) bana kan, o latɛmɛ na jɛmukan in kɔnɔnan na.
  • Togodaw Kunkan : kuma di la Radio Jigi FM nyɛmɔgɔ ma, Koké Samaké ka bɔ Mali la, Kati dugu la.