An ka lamini lamɛn

Farafinnatɔnba'' union africaine'' ka hakilina ŋuma farafinna jamanaw kɔnɔ

Kumakanw 15:00
Farafinnatɔnba ''union africaine'' ka hakilina ŋuma min ye ka yiri cama turu farafinna jamanaw kɔnɔ
Farafinnatɔnba ''union africaine'' ka hakilina ŋuma min ye ka yiri cama turu farafinna jamanaw kɔnɔ © RFI

Lamini jɛmukan kɛnɛkan, Sory IBRAHIM n'a ka mɔgɔ weelelenw bɛ kuma farafinnatɔnba union africaine ka hakilina ŋuma min ye ka yiri cama turu farafinna jamanaw kɔnɔ. O hakilina in bɛ weele ko ''grande muraille verte''. An ka jɛ k'u ka masala lamɛn