An ka lamini lamɛn

Fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka tigɛ jinɔgɔ ko kan , yasa an ka sigidaw ka se ka sanuya?

Kumakanw 10:00
Jinɔgɔw maden dugu dɔ la
Jinɔgɔw maden dugu dɔ la © RFI

An ka lamini lamɛn jɛmukan kɛnɛkan, lɔgɔkun tɛmɛlen an kumanan Jinɔgɔ kɔlɔlɔ de kan.O kama  nin lɔgɔkun in na, an bɛ kuman fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu kan ka ta,  ka se ka jinɔgɔw bɔ pewu an sen kɔrɔ, yasa an ka sigidaw ka se ka sanuya.