An ka lamini lamɛn

Bi jɛmukan bɛ tali kɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ ka se '' Bajoliba'', ''fleuve Niger'' ma

Kumakanw 10:00
"Badjoliba" n'a bɛ weele "fleuve Niger"
"Badjoliba" n'a bɛ weele "fleuve Niger" AFP PHOTO / OXFAM

An ka adamadenya kɔnɔ, an bɛ ka kɔlɔlɔ caman se ''fleuve Niger'' ka ɲanamaya ma .

Ganseli

Lamini kow dɔnbaga dɔw ka fɔla, "nin fɛrɛ jɔnjɔnw ma ta teliya a bɛ son ka kɛ ciyɛnnin ye. 

Sory Ibrahim ye weele bila Kabiné KOMARA ma, ''Guinée'' maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔkɔrɔ don, ani lamini kow dɔnbaga ŋana fana don.