Saheli jamanaw kɔnɔ, jiko gɛlɛyaw bɛ yɛn "jɛmukan tɛmɛnen"

Kumakanw 10:00
Monikelado, Hai He baa sanfɛ, Tianjin dugu la.
Monikelado, Hai He baa sanfɛ, Tianjin dugu la. Getty Image/Pan Hong

An ka lamini lamɛn jɛmukan bɛ talikɛ bi, jiko gɛlɛya de kan saheli jamanaw kɔnɔ.Mun de bɛ ka na n'o bɛɛ ye ?Sory IBRAHIM n'a ka mɔgɔ weelelenw b'o fɛsɛ-fɛsɛ an ye.