''Grande Muraille Verte''Farafinnatɔnba ka hakilina ŋuma ka jiriw turu farafinna

Kumakanw 10:00
Farafinnatɔnba ''union africaine'' ka hakilina ŋuma min ye ka yiri cama turu farafinna jamanaw kɔnɔ
Farafinnatɔnba ''union africaine'' ka hakilina ŋuma min ye ka yiri cama turu farafinna jamanaw kɔnɔ RFI/Sadak Souici.

Lamini jɛmukan kɛnɛkan, Sory IBRAHIM n'a ka mɔgɔ weelelenw bɛ kuma farafinnatɔnba union africaine ka hakilina ŋuma min ye ka yiri cama turu farafinna jamanaw kɔnɔ. O hakilina in bɛ weele ko ''grande muraille verte''. An ka jɛ k'u ka masala lamɛn.