An ka lamini lamɛn

Yala danfara jumɛn de bɛ sumansii kɔrɔw ni bayɛlɛmalenw ni ɲɔgɔncɛ ?

A jɛnsɛnna :

An ka lamini lamɛn jɛmukan kɛnɛ kan bi babu bɛ talikɛ sumasiI bayɛlɛmalenw de kan n'an b'a fɔ u ma faransi kan ko "OGM". Danfara jumɛnw de b'olu ni sumasii kɔrɔw cɛ walima "OGM" ninnu ye yɛlɛma jumɛnw de don sɛnɛ yɛrɛ tabolow la an ka manden jamanaw kɔnɔ? Sory IBRAHIM n'a ka mɔgɔ weelelenw bɛ o bɛɛlajɛlen fɛsɛ-fɛsɛ an ye. 

Suman fɔrɔ dɔ jaa.
Suman fɔrɔ dɔ jaa. RFI/Sayouba Traoré
ka baroda tɔw lajɛ