Diɲɛladigɛ taabolow

Ratanga si gi aradiolamaana baroda naani na bɛ kuma k'a taa saya de kan

Kumakanw 25:00
Aratagasigi aradiolamaana tiyatiribɔraw
Aratagasigi aradiolamaana tiyatiribɔraw © CLEMENT TARDIF