Diɲɛladigɛ taabolow

Ratanga sigi arajolamaana baroda wɔɔrɔnan

Kumakanw 25:00
Diɲɛladigɛ taabolow aradiolamaana
Diɲɛladigɛ taabolow aradiolamaana © CLEMENT TARDIF

Dɔgɔtɔrɔw ka kɔrɔsilikɛla « évaluateur » cunna aratanga dɔgɔtɔrɔso ra.Dɔgɔtɔrɔw bɛ boli-bolila fan bɛɛ fɛ.