Diɲɛladigɛ taabolow

"Ratanga" sigi arajolamaana baroda wolonfilanan bɛ kuma ka taga somacɛ dɔ de kan

Kumakanw 25:00
Aratansigi arajolamaana tiyatiri bɔraw
Aratansigi arajolamaana tiyatiri bɔraw © CLEMENT TARDIF

Ale k’a bɛ se ka banaw bɛɛ furakɛ, kasɔrɔ nanbaratɔ de don. Aw kana to baro in ka fɔ aw kɔ.