Aratanga sigi arajolamaana baroda tan ni seeginan bɛ kuma binkanniwale de kan

Kumakanw 25:00
C'est la vie-Diɲɛladigɛ taabolow
C'est la vie-Diɲɛladigɛ taabolow © RFI

Aratanga muso dɔ nana dɔgɔtɔrɔso la, a ko a furucɛ de b'a diyagoya ka jɛ n'a ye, kasɔrɔ a man di a ye. Dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛ k'a dɛmɛ. 

Ganseli

Karidon nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye, (07h 05) Segi bɛ kɛ jɛmukan in kan tilefɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05)