Farafinna sɔrɔ ko

Koronawirisi  kɔlɔlɔ farafinna jamanaw ka sɔrɔ kan

Kumakanw 10:00
Farafinna sɔrɔ sira dɔw
Farafinna sɔrɔ sira dɔw © RFI

Aw y'aw ka sɔrɔko jɛmukan lasɔrɔ alamisa o alamisa RFI Mandenkan kan. 

Ganseli

Sadio DOUCOURE ye welen bila Modibo Mao MAKALOU ma, ale ye sɔrɔko dɔnbaga ye ka bɔ Mali la.

Rasmata TONDE ale delila ka kɛ sima feerela ye ka tɛmɛ, a y'a ka feereli gɛlɛya dɔw fo an ye nin koronawirisi bana tile in na.

An ye kuma di Ibrahim DICKO Fana ma ale ye siifin ye min y'a ka safinɛn cakɛda sigi Mali la.