Farafinna sɔrɔ ko

Aw ka nin dɔgɔkun ''sɔrɔ ko jɛmukan''  bɛ kuma malo de kan

Kumakanw 10:00
Malow
Malow © RFI

Minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan, ani minnu bɛ bɔ kokan, u lasɔrɔ cogo ani u sannifeere cogoyaw.Seydou ABOUBACAR n'a ka mɔgɔ welelenw masalala o baabu in kan.