Sénégal : Jɛgɛ saninfeere bɛ jɔyɔrɔba ta sɔrɔko sira fɛ

Kumakanw 10:00
Jɛgɛ caman.
Jɛgɛ caman. © Getty Images/Philippe Lissac

Jɛgɛ saninfeere bɛna ni jɔyɔrɔba ye manden jamanaw ka sɔrɔko fan fɛ. Misali la Sénégal, san 2018, jɛgɛ feere hakɛ tun ye miliyari 270 ni kɔ ye. Mɔgɔ wa 600 de b'u ka dayirimɛ sɔrɔ a la. O fanba ye kurun denitigiw ye. A labenna Issouf ZERBO fɛ.