An bɛ kuma sani-feere mabɛnnen de kan farafinna

Kumakanw 10:00
Bobo-Dioulasso sugu
Bobo-Dioulasso sugu AFP - ISSOUF SANOGO

Mai kalo kile segin de sugandira ka kɛ don kɛrɛn-kɛrɛnnen ye sani feere mabɛnnen na.A nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye a baara kɛbagaw ma.Issouf Zerbo ka jɛmukan labɛnnen don.